Vzdělání

 

 • Magisterské vzdělání na Universitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 • Výcvik párové terapie - Kurz terapie partnerského vztahu, Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku
 • Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch při Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny, o.p.s. v Liberci
 • Psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik SUR, PSYCHÉ Praha
 • Práce s časovou osou I. při Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny, o.p.s. v Liberci
 • Práce se skupinou
 • Dramaterapie
 • Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví – subkatedra návykových nemocí
 • Telefonní krizová intervence
 • Management psychosociální pomoci v situacích hromadného neštěstí
 • Neverbální komunikace - Řeč těla
 • Pracovník pro resocializaci osob duševně nemocných, tělesně, smyslově, mentálně handicapovaných
 • Kurz pro pracovní konzultanty
 • Trénink efektivní komunikace
 • Supervize