Odborná praxe

Psychologické poradenství poskytuji jednotlivcům, párům, rodinám a skupinám. 
V tomto oboru, pracuji více než 25 let.

Začátky terapeutické praxe jsem zaměřila na osoby s drogovou závislostí. Pracovala jsem jako terapeut v kontaktním centru v Ústí nad Labem. Později jsem přešla do komunity drogově závislých mladých lidí, kde jsem pracovala také jako terapeut a následně, jako vedoucí terapie v oblasti léčby a prevence zavislých osob a jejich rodin.

Svoje zkušenosti jsem zaměřila na osoby se zdravotním postižením. Pracovala jsem se skupinou osob s mentálním postižením, s kombinovaným, tělesným a smyslovým postižením a s lidmi s psychickým onemocněním.

Mezi další profesní zkušenosti patří psychologické poradenství pro seniory, jejich rodiny a personál, který o seniory pečuje.

Po celou dobu praxe jsem se věnovala a stále věnuji jak svému vzdělávání a rozšiřování terapeutických dovedností, tak i vzdělávání osob v oblasti rozvoje osobnosti a komunikačních dovedností.


Spolupracuji s firmami na vzdělávání pracovníků a se školami na vzdělávání žáků.
Od roku 2017 pravidelně spolupracuji s Český rozhlas Sever.