Psychoterapie

individuální terapie
rodinná terapie
párová terapie
krizová intervence
poradenství v oblasti výchovy dětí
poradenství pro rozvoj osobnosti
poradenství v oblasti zavislostí
profesní poradenství