Poradenství v oblasti zavislostí

Každé zneužívání ať se týká jakéhokoliv produktu, vede k devalvaci osobnosti a tím i každého člena rodiny až po babičky a dědy. Odráží se na psychice každého jednotlivce rodiny a i na podávaných výkonech ve všech oblastech života. Rodina, které se potýká se závislostí některého z jejích členů, je často bezradná a zoufalá a neví jakým způsobem situaci řešit a jak celou „záležitost“ zvládnout. Poradenství v této oblasti je určeno rodinám nebo jednotlivě jejím členům, kteří hledají cestu a stabilitu pro svoje fungování v této náročné a nelehké situaci.