Profesní poradenství

Práce je pro většinu z nás jediná možnost jak si vydělat peníze. A na takto vydělaných penězích jsme existenčně závislí. Peníze k životu potřebujeme, a abychom se cítili společensky na úrovni, musíme je umět vydělávat. Proto profesní poradenství zahrnuje ucelenou pomoc, podporu a přípravu na profesní kariéru a také zvládání požadavků konkrétní pracovní pozice. Profesní poradenství pomáhá při hledání či ztrátě zaměstnání, při rozhodování o nové volbě a o změně profesní kariéry. V období získání nového pracovního místa, umožňuje klientům získat větší jistotu při jednání s lidmi a zapracování se do nového kolektivu, zvládání nových úkolů a nároků zaměstnavatele. Také se zaměřuje na hledání a možnosti dalšího vzdělávání pro pracovní uplatnění. Nedílnou součástí profesního poradenství je i poradenství pro osobní rozvoj.