Poradenství v oblasti výchovy dětí

Výchova dětí je krásná, nesmírně důležitá, ale také velmi náročná disciplína, která zaměstnává celou rodinu. Každý člověk je od narození jedinečná bytost a osobnost. Naše zkušenosti, vnímání, vědomosti, emoce a psychické prožívání ovlivňuje i naše bezprostřední okolí, ve kterém vyrůstáme. Způsob a forma výchovy dokáže v každém jedinci rozvíjet pozitivní vlastnosti a um, nebo je volbou nešťastných výchovných kroků dokáže potlačit a udusit. Nevhodný způsob výchovy se nám může vrátit jako bumerang v podobě neprospívání dítěte a našich pošramocených a narušených vztahů s ním. Tento nesoulad může ovlivňovat jak naše fungování, tak i fungování celé rodiny. Poradenství v oblasti výchovy dětí je zaměřené na celou rodinu a dítě podobně jako Rodinné poradenství. Pozornost je zaměřena na fungování vztahů mezi rodiči a dítětem. Na srozumitelnosti kroků, které rodiče vůči dítěti volí, či jaká opatření by v tom či onom případě volit měli. Při poradenství a terapii se zabýváme mimo jiné i porozuměním si ve vzájemné komunikaci mezi dítětem a rodiči, neboť porozumění potřebám mezi dítětem a rodiči je základní předpoklad fungování rodinných vztahů.