Krizová intervence

Do krize se dostáváme na základě shody nepříjemných událostí. Krize se vyznačuje pocitem vysoké úzkosti, depresí nebo směsí obojího. Člověk se dostává do situace, kdy si není jistý, jakým způsobem má nastalou situaci řešit a je přesvědčen, že řešení situace není v jeho možnostech. Propadá obavám a strachu, a má dojem, že ani podpora jeho okolí není dostačující. Krizová intervence se zaměřuje právě na potíže, které se objevují tady a teď. Zaměřuje se na silné a slabé stránky klienta, na jeho schopnosti a vlivy jeho okolí. Cílem je společně najít vhodná řešení vzniklé situace.