Individuální terapie

Probíhá na základě společných sezení mezi mnou a Vámi. Pouze s Vaším souhlasem, se společného sezení může účastnit i další osoba či osoby. Témat, na kterých nejčastěji společně pracujeme, může být mnoho, pro představivost vyjmenuji některé: zvyšování sebevědomí, nejistota, osamělost, deprese, úzkosti, výběr partnera. Životní krize například: svatby, přírůstky v rodině, odchody dětí z rodin, nevěra, žárlivost, odchod či ztráta partnera, ztráta zaměstnání, odchod ze zaměstnání, hledání nového zaměstnání atd…