Rodinná terapie

Fungování rodiny je základem naší osobní spokojenosti. Naše osobní spokojenost se odráží jak v partnerském vztahu, tak i na vztazích pracovních i mimopracovních. Poradenství a psychoterapie je zaměřená na práci s celou rodinou nebo alespoň s její částí, která má o terapii zájem. Jak už je z názvu patrné zabývá se rodinnými problémy a snaží se je pomoci překonat a dosáhnout harmonického fungování celé rodiny.

Rodinu vnímám jako živý organismus, proto se zaměřuji na rodinu jako na celek ve kterém má každý člen své místo.
Změna, která v tomto celku nastane u jednoho člena rodiny, se projeví a ovlivní, svým způsobem, celý tento živý organismus. 
Řada obtíží, které nás trápí, se netýká jen těla, ale i psychiky. V takových případech nestačí léčit jen příznaky tělesné, ale je potřeba se zaměřit na celého člověka - na jeho psychiku a na sociální vlivy okolí. Některé obtíže mají výrazně psychosomatický charakter, zvláště, trvají-li příznaky dlouhou dobu. 
Rodinná terapie, je určena pro rodiny, kde se u některého člena objevuje tělesná nemoc či psychická obtíž, která dlouhodobě zatěžuje jeho i celou rodinu.

Druhy obtíží:

  • zdánlivé drobnosti (opakující se rýmy, angíny, bolesti břicha, bolesti hlavy, enuréza, enkopréza...)
  • závažné situace (alergie, různorodé bolesti, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy - anorexie, bulimie)
  • psychické obtíže (smutek, úzkosti, strachy...)
  • sociální problémy (poruchy chování u dětí, vztahové a komunikační problémy...)
Rodinná terapie psychosomatických poruch může pomoc při léčbě dětí i dospělých, kteří citově situaci nezvládají a podvědomě reagují na napjatou rodinou atmosféru stále se opakujícími nemocemi. Rodinná terapie je hojně využívanou metodou nejen u dětí a dospívajících mladých lidí.